Instrukcja
 Strona Główna
 Redakcja
 Dyrekcja
 Mienie ZGM
 Kontrole w ZGM
 Rejestry, ewidencje, archiwa
 Kontakt
 Informacje o ZGM
ZGM
ADM-1
ADM-2
ADM-3
ADM-4
ADM-5
Biuro Zamiany Mieszkań
Ochrona danych osobowych
 Regulamin organizacyjny
 Przepisy prawne
 Ogłoszenia
 Wolne lokale
 Zamówienia publiczne
 Wyniki postępowań
 Oferty pracy
 Odpowiedzi na pytania
 Jak załatwić sprawę
 Opłaty

Wizyt: 1295891
Strona główna : Informacje o ZGM : Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

      szukaj w:  archiwum
 


Znaleziono wiadomości: 1

16-12-2003 17:12

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Adresul.Fabryczna 97
66-400 Gorzów Wlkp.
Telefon(095) 72-87-212
Fax(095) 73-87-100
Czas pracyw dni robocze (pon - pt) od godz. 9 do 17
w soboty od godz 12 do 16

Schronisko prowadzone jest w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Regulamin Porządkowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Nadzór merytoryczny nad Schroniskiem pełni Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Działalność Schroniska pokrywana jest ze środków finansowych gminy (dotacji) oraz pozyskanych darowizn. Schronisko podlega bezpośrednio do Działu Techniczno-Eksploatacyjnego, który pełni nadzór organizacyjny.Do zadań Schroniska należy:

  1. przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt bezdomnych, rannych z terenu miasta,
  2. prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt oraz zwierząt padłych i poddanych eutanazji, a także danych osób przekazujących i biorących zwierzęta,
  3. prowadzenie książki kontroli weterynaryjnej,
  4. karmienie zwierząt zgodnie z przyjętymi normami,
  5. systematyczne oczyszczanie klatek, boksów i wybiegów dla zwierząt; przeprowadzanie dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji,
  6. zapewnienie opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt chorych przebywających w schronisku,
  7. prowadzenie akcji propagandowych i aukcji mających na celu m.in. pozyskanie nowych opiekunów oraz środków finansowych.


[drukuj]

autor: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)
opublikował: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)


   
instrukcja korzystania z serwisu Do strony glównej Biuletynu Informacji Publicznej