Instrukcja
 Strona Główna
 Redakcja
 Dyrekcja
 Mienie ZGM
 Kontrole w ZGM
 Ochorona Danych Osobowych
 Rejestry, ewidencje, archiwa
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Kontakt
 Informacje o ZGM
 Regulamin organizacyjny
 Przepisy prawne
 Ogłoszenia
 Wolne lokale
 Zamówienia publiczne
 Wyniki postępowań
 Oferty pracy
 Odpowiedzi na pytania
 Jak załatwić sprawę
 Opłaty

Wizyt: 1652580
Strona główna : Instrukcja

      szukaj w:  archiwum
 


Znaleziono wiadomości: 1

06-01-2004 12:28

Instrukcja

Strona www.zgm.bip.gorzow.pl jest stroną internetową Biuletynu Informacji Publiczne (w skrócie BIP) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., a jej celem jest udostępnienie poprzez medium jakim jest internet informacji dotyczącej naszego zakładu, zgodnie z Art.8.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

Zgodnie z Art.6 ust 1 pkt 2. i pkt 3. lit. a)-d) oraz lit. f) ustawy z dnia 6 września 2001 r. strona BIP zawiera informacje o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działania i kompetencjach, organach i osobach sprawujących funkcje, sposobie stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Zgodnie z wymogiem ustawy wygląd i funkcjonalność strony jest standaryzowana. Strona składa się z loga (znak graficzny) Biuletynu, imion i nazwisk, numerów telefonów, nr faksów, adresów e-mail osób redagujących stronę podmiotową BIP, instrukcji korzystania z podmiotowej strony BIP, wyjaśnienia wszelkich skrótów pojęciowych, informacji o liczbie odwiedzin strony, menu przedmiotowe, moduł wyszukującego, rejestru zmian treści informacji publicznej zawartych w podmiotowej stronie BIP ze wskazaniem daty, od której zmiany te obowiązują.

Menu podmiotowe dzieli zgromadzone informację pod względem tematycznym i umożliwia do nich szybki dostęp. Do części informacji jest możliwy bezpośredni dostęp po wybraniu myszą interesującej nas pozycji, a po wybraniu niektórych (oznaczonych znakiem +) uzyskujemy rozwinięcie interesującego nas tematu o bardziej szczegółowe zagadnienia, które możemy wybrać.

Menu podmiotowe ma następujące pozycje

 • instrukcja - krótka instrukcja obsługi podmiotowej strony BIP
 • strona główna - powoduje przejście do strony głównej serwisu
 • redakcja - informacje i dane kontaktowe redaktorów strony
 • dyrekcja - zawiera informacje o dyrekcji zakładu, dane osobowe, zakres działania
 • mienie ZGM - informacja o mieniu powierzonemu zakładowi w zarządzanie
 • kontrole w ZGM - informacje o przeprowadzonych kontrolach w ZGM
 • Ochrona Danych Osobowych - informacje o danych osobowych przetwarzanych w ZGM
 • Rejestry, ewidencje, archiwa -informacje o prowadzonych w ZGM rejestrach, ewidencjach i archiwach  
 • kontakt - umożliwia wyszukanie informacji pozwalającej się skontaktować z pracownikami naszego zakładu, zawiera numery telefonów, adresy e-mail, podział na rejony administracyjne
 • informacje o zgm - umieszczone są tam najbardziej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naszych jednostek terenowych ADM'ów oraz na temat samego ZGM
 • regulamin organizacyjny - pełna informacja wyjaśniają strukturę organizacyjną ZGM
 • przepisy prawne - odnośniki do stron zawierających przepisy prawne na których opiera się nasza działalność
 • ogłoszenia - ogłoszenia skierowane do mieszkańców i użytkowników lokali nie mieszkalnych przez nas administrowanych
 • wolne lokale - zawiera informacje o konkursach ofert na lokale użytkowe i garaże oraz znajduje się tam lista lokali użytkowych i garaży dostępnych w drodze negocjacji stawki czynszu
 • zamówienia publiczne - zamieszczone tam są ogłoszenia związane z zamówieniami publicznymi ogłaszanymi przez nasz zakład, ogłoszenia są podzielone na usługi, dostawy, zamówienia z branży budowlanej
 • wyniki postępowań - wyniki postępowań związanych z zamówieniami publicznymi
 • oferty pracy - zawiera aktualne oferty pracy
 • odpowiedzi na pytania - odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania
 • jak załatwić sprawę - w dziale znajdują się krótkie instrukcję mogące być pomocne przy załatwianiu różnych spraw w naszym zakładzie
 • opłaty - treści przepisów, zarządzeń, uchwał związanych z opłatami za lokale, rozliczaniem mediów

Jeśli nie wiemy jak dotrzeć do jakiejś informacji można skorzystać z modułu wyszukującego zna dującego się w górnej części strony, wpisać w okienku edycyjnym słowa kluczowe dla tego co szukamy i wybrać przycisk szukaj.

Często możliwe jest skorzystanie z odnośników znajdujących się w tekście tzw. linków, są one pogrubionymi fragmentami tekstu które po najechaniu na nie myszką podkreślają się, a wybranie ich powoduje przejście do innego fragmentu strony, będącego rozwinięciem tematu jakiego dotyczył dany odnośnik.

Informacja o tym co pojawia się nowego na stronie BIP znajduje się na samym końcu strony głównej pod hasłem "Ostatnio wprowadzone zmiany".[drukuj]

autor: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)
opublikował: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)


   
instrukcja korzystania z serwisu Do strony glównej Biuletynu Informacji Publicznej